L1 kijkt en luistert naar “Peter en de wolf”

Deze week maakte het eerste leerjaar kennis met het muzikale sprookje “Peter en de wolf”.   We kregen niet alleen het sprookje over de dappere Peter te horen, maar leerden ook de muziekinstrumenten van een groot orkest kennen.   Zo beluisterden wij de viool, de pauk,  de hoorn en vele andere instrumenten.

L1 beweegt met sjaaltjes

Vandaag zochten wij De Ruffel op voor onze les muvo.  Iedereen beschikte over een sjaaltje.  Hiermee deden wij allerlei bewegingen : hoog en laag, snel en traag, met vloeiende bewegingen of korte snukjes…  We deden elkaar ook na.  En na een half uurtje was het tijd om uit te blazen.

L1 werkt met de film “de poetsprins”

Eerst kregen we een deel van de kortfilm “De poetsprins” te zien.  We mochten dan een vervolg verzinnen: we tekenden en kleurden erop los.  Na het afwerken van de tekeningen, kregen we het echte slot te zien.  Onze klas had heel veel fantasie, maar niemand kon het verrassende einde voorzien…

L1 begint er opnieuw aan…

Na twee lange maanden afwezigheid was het vrijdag 15 mei eindelijk zover.   Het eerste leerjaar mocht opnieuw naar school.   Al vlug was duidelijk dat er heel wat wijzigingen zijn.  Dat virus heeft ons goed liggen.  De speelplaats is in stukken verdeeld, er is ’s middags geen warm eten meer…  en onze klas is in twee stukken verdeeld.   Maar toch is het een prima zaak dat we  op school weer kunnen leren schrijven, rekenen, lezen, vertellen, liedjes zingen…

MAATREGELEN CORONAVIRUS

Wortegem-Petegem, 13 maart 2020

 

Maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

 

Beste ouders

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen in alle scholen te schorsen om verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen. In overleg met het schoolbestuur werden voor onze school onderstaande beslissingen genomen:

  • De school schorst alle lessen vanaf maandag 16 maart tot en met 3 april 2020.

 

  • Vanaf maandag 16 maart zal er kinderopvang worden georganiseerd, dit voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid). Kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen (65 +), zullen ook terecht kunnen in de school.

 

  • Bij het organiseren van de opvang, houden wij blijvend rekening met hygiëne, afstand, ventilatie, … Wij zullen deze opvang zo goed mogelijk organiseren, maar we vragen je met aandrang om hiervan enkel gebruik te maken indien er geen andere oplossing is.

 

  • De richtlijnen zeggen dat zieke kinderen MOETEN thuisblijven. Indien er toch nog kinderen aanwezig zijn op school die ziektesymptomen vertonen, zullen we consequent handelen en vragen om de kinderen onmiddellijk af te halen.

 

  • Er worden in deze periode geen warme maaltijden Kinderen die naar school komen zullen zelf hun lunchpakket moeten meenemen.

 

  • De voor- en naschoolse opvang Knipoog blijft open zoals tijdens de vaste schooldagen.

 

  • De schoolbus zal zijn vaste rit niet rijden, als je als ouder wenst dat je kinderen worden opgehaald, dan dien je hiervoor contact op te nemen met de directie.

 

  • De begeleidende klassenraden zullen nagaan hoe we de gemiste leerstof kunnen bijwerken. Je krijgt daarover ten gepaste tijde de nodige informatie. De leerkracht probeert vandaag een werk- en oefenbundel mee te geven zodat er toch kan geoefend worden.

 

  • Wat kan je als ouder doen?

 

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind: koorts, hoesten, zich grieperig voelen, … Als die symptomen toch optreden, neem je contact op met de huisarts en stuur je je kind niet naar de opvang op school.

 

Spreek met je kind over het coronavirus. Je kan hiervoor gebruik maken van onderstaande websites.

 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

 

https://www.zitdazo.be/post/hoe-leg-je-uit-aan-je-kind-dat-scholen-sluiten

 

  • Meer informatie?

Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be.

Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail

info-coronavirus@health.fgov.be.

Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

 

We hopen te kunnen rekenen op jouw begrip voor de drastische maatregelen die deze uitzonderlijke situatie toch wel vereisen. Voor verdere vragen blijven we steeds bereikbaar.

 

 

Met vriendelijke groeten

 

Johan De Waele

Directeur

0477 / 03 20 13

L3 bezoekt het containerpark

Als afsluiter van het wo-thema afval bezochten de leerlingen van het derde leerjaar vandaag het containerpark van Wortegem-Petegem.
Na een interessante rondleiding mochten we het meegebrachte afval zelf correct sorteren in de juiste containers.

 

 

 

L1 voert proefjes met water en ijs uit

Niettegenstaande het deze winter maar weinig gevroren heeft, is het toch wel belangrijk even stil te staan bij het verschijnsel “water-ijs”.  Daarom hebben we in de klas meerdere proefjes uitgevoerd.  Zo zagen wij dat warmte het ijs sneller doet smelten, dat ijs op het water drijft, dat je ijs sneller kan laten dooien door er zout op te strooien, dat ijs meer plaats nodig heeft dan water…

Meetkunde in L3

Vandaag werkten de leerlingen van het derde leerjaar met spijkerbordjes. Met hulp van deze bordjes en wat elastiekjes oefenden we extra op het construeren van verschillende vierhoeken.