INFOAVOND 29 AUGUSTUS

Beste ouders

Het schooljaar 2019-2020 gaat binnenkort van start. Wellicht hebben jullie nog wel een aantal vragen over de klas waarin je zoon en/of dochter het komende schooljaar zal vertoeven. Wij willen jullie de kans bieden om kennis te maken met de juf of meester en eens te luisteren naar zijn of haar manier van werken.
Daarom organiseren we op donderdag 29 augustus een infoavond. Mogen we een warme oproep doen aan alle ouders om dit infomoment te komen bijwonen. Wat mogen jullie verwachten:

– voorstelling van de school- en klasafspraken,
– een woordje uitleg over huiswerk, gebruik van agenda of heen-en-weerschrift
– wat in de schooltas?
– info over busvervoer, middagmaal, drankjes, attenties verjaardagen, …
– kennismaking met de ouderraad
– mogelijkheid tot het stellen van vragen

Praktisch:

+ 18.30u. : Ontvangst in de polyvalente zaal
Start om 18.45u. stipt in de polyvalente zaal
+ 19u. : uitleg in de klas van je zoon of dochter (klas 1)
+ 19.30u.: uitleg in de klas van je zoon of dochter (klas 2)
+ Vanaf 19.30: traktaat van de ouderraad in de
turnzaal of speelplaats van het lager

Deze avond wordt georganiseerd voor de ouders. Mogen we om
organisatorische redenen vragen om de kinderen, zo veel als mogelijk, niet mee te brengen a.u.b.

Vriendelijke groeten,

Directie en leerkrachten