Begrijpend lezen in L3

Vandaag maakten de leerlingen van het derde leerjaar kennis met informatieve teksten over dieren. In kleine groepjes gingen we aan de slag. We lazen de teksten en probeerden samen een antwoord te vinden op de verschillende vragen in het taalboek. We leerden heel wat bij over de hond, de kat, het konijn en de kleine dwergmuis.

Tableau vivant in L6

Tableau vivant .. Letterlijk betekent het ‘ levend schilderij’. De leerlingen van L6 zetten deze namiddag een begin- en eindsituatie om naar tableau vivant. Het middenstuk werd opgevuld met een kort toneelstukje.

Wat je allemaal kunt met een rund

Om de lessen rond runderen te starten, gingen de leerlingen van het vijfde leerjaar op bezoek bij een veebedrijf. We kregen een leerrijke rondleiding. We zagen heel wat koeien en kalfjes. Boer Pieter toonde ons ook de werking van de melkrobot. Ten slotte kregen we nog een bekertje verse melk en mochten we even in de tractor zitten. Bedankt Pieter en Vicky!