MAATREGELEN CORONAVIRUS

Wortegem-Petegem, 13 maart 2020

 

Maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

 

Beste ouders

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen in alle scholen te schorsen om verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen. In overleg met het schoolbestuur werden voor onze school onderstaande beslissingen genomen:

  • De school schorst alle lessen vanaf maandag 16 maart tot en met 3 april 2020.

 

  • Vanaf maandag 16 maart zal er kinderopvang worden georganiseerd, dit voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid). Kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen (65 +), zullen ook terecht kunnen in de school.

 

  • Bij het organiseren van de opvang, houden wij blijvend rekening met hygiëne, afstand, ventilatie, … Wij zullen deze opvang zo goed mogelijk organiseren, maar we vragen je met aandrang om hiervan enkel gebruik te maken indien er geen andere oplossing is.

 

  • De richtlijnen zeggen dat zieke kinderen MOETEN thuisblijven. Indien er toch nog kinderen aanwezig zijn op school die ziektesymptomen vertonen, zullen we consequent handelen en vragen om de kinderen onmiddellijk af te halen.

 

  • Er worden in deze periode geen warme maaltijden Kinderen die naar school komen zullen zelf hun lunchpakket moeten meenemen.

 

  • De voor- en naschoolse opvang Knipoog blijft open zoals tijdens de vaste schooldagen.

 

  • De schoolbus zal zijn vaste rit niet rijden, als je als ouder wenst dat je kinderen worden opgehaald, dan dien je hiervoor contact op te nemen met de directie.

 

  • De begeleidende klassenraden zullen nagaan hoe we de gemiste leerstof kunnen bijwerken. Je krijgt daarover ten gepaste tijde de nodige informatie. De leerkracht probeert vandaag een werk- en oefenbundel mee te geven zodat er toch kan geoefend worden.

 

  • Wat kan je als ouder doen?

 

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind: koorts, hoesten, zich grieperig voelen, … Als die symptomen toch optreden, neem je contact op met de huisarts en stuur je je kind niet naar de opvang op school.

 

Spreek met je kind over het coronavirus. Je kan hiervoor gebruik maken van onderstaande websites.

 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

 

https://www.zitdazo.be/post/hoe-leg-je-uit-aan-je-kind-dat-scholen-sluiten

 

  • Meer informatie?

Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be.

Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail

info-coronavirus@health.fgov.be.

Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

 

We hopen te kunnen rekenen op jouw begrip voor de drastische maatregelen die deze uitzonderlijke situatie toch wel vereisen. Voor verdere vragen blijven we steeds bereikbaar.

 

 

Met vriendelijke groeten

 

Johan De Waele

Directeur

0477 / 03 20 13

L3 bezoekt het containerpark

Als afsluiter van het wo-thema afval bezochten de leerlingen van het derde leerjaar vandaag het containerpark van Wortegem-Petegem.
Na een interessante rondleiding mochten we het meegebrachte afval zelf correct sorteren in de juiste containers.

 

 

 

L1 voert proefjes met water en ijs uit

Niettegenstaande het deze winter maar weinig gevroren heeft, is het toch wel belangrijk even stil te staan bij het verschijnsel “water-ijs”.  Daarom hebben we in de klas meerdere proefjes uitgevoerd.  Zo zagen wij dat warmte het ijs sneller doet smelten, dat ijs op het water drijft, dat je ijs sneller kan laten dooien door er zout op te strooien, dat ijs meer plaats nodig heeft dan water…

Meetkunde in L3

Vandaag werkten de leerlingen van het derde leerjaar met spijkerbordjes. Met hulp van deze bordjes en wat elastiekjes oefenden we extra op het construeren van verschillende vierhoeken.

 

L1 en L2 naar toneel in Waregem

Donderdag bracht de eerste graad een bezoek aan het theater te Waregem.  Daar mochten we de voorstelling “Miss Wifi en Koebrev experimenteren” bijwonen.  De twee wetenschappers voerden allerlei proeven uit.  Dit leidde tot heel wat grappige situaties.  En sommige van die proefjes kunnen jullie zeker thuis ook eens uitproberen.  Uitgezonderd die experimentjes met “vuur”.  NIET DOEN !

Samen sterk voor een beter milieu in L3

Deze morgen kwam de papa van Fleur in de klas spreken over Mooimakers. Dit is een vereniging die zich inzet tegen zwerfvuil en sluikstorten. Ook de papa van Fleur is vrijwilliger in deze vereniging. We kwamen hierover heel wat meer te weten, maakten kennis met plogging (=joggen en tegelijkertijd afval rapen) en kregen ook nog heel wat extra tips over hoe wij ons nog extra kunnen inzetten voor een beter milieu.

 

 

 

Bewegen in L3

Maandagnamiddag werkten we in het derde leerjaar in 2 groepen. De helft van de klas leerde samen met juf Stéphanie in de computerklas een affiche maken in Paint.
De andere helft van de klas kreeg een les beweging. We leerden woorden en lettergrepen omzetten naar verschillende bewegingen en gingen in groepjes aan de slag. Iedereen werkte super enthousiast mee!
Volgende week wisselen de groepjes om.

L1 werkt rond verschillende gezichtspunten

In de les meetkunde van vandaag was het al snel duidelijk dat wij andere dingen zien als wij ons in de ruimte verplaatsen.  We kregen foto’s en per twee bouwden we alles na.  Zo oefenden wij allerlei begrippen in zoals in, rechts, naast, links, onder…