L5 aan de slag met elektriciteit

Tijdens de lessen WO gingen de leerlingen van het vijfde leerjaar aan de slag met elektriciteit. Om deze lessenreeks af te sluiten, mochten de leerlingen hun kennis toepassen in de praktijk. Zou het hen lukken om een eenvoudige stroomkring te maken? Natuurlijk wel 🙂 !