Improvisatie in L6

Op vrijdagnamiddag doen we MUVO in L6. Na het zingen van het lied ‘Weer’ stond er een les ‘improvisatie’ op het programma. We werkten met de improvisatiekaarten ‘wat, waar, wanneer, waarom, wie en gevoel’ en gingen aan het werk. Bij improvisatie gaat het er om dat je je niet mag voorbereiden en ter plekke verzint. De leerlingen speelden dus onvoorbereid een toneeltjeĀ of vertelden een verhaal.