Voorkomen is beter dan genezen!

Vandaag brachten de leerlingen van L6 hun boekje mee van Kind en Gezin. Ze bekeken hun motorische ontwikkeling,  de opmerkingen  en bevindingen na elke consultatie bij Kind en Gezin, enz … in hun eerste levensjaren, maar vooral het vaccinatieschema. Op welke leeftijd moet je welk vaccin krijgen tegen welke kinderziekte?
We bestudeerden ook enkele verpakkingen en bijsluiters van geneesmiddelen.