L6 in Europa

Tijdens de WO-lessen leerden de leerlingen van L6 al heel wat rond Europa. Om deze lessenreeks af te sluiten mogen de leerlingen per twee een Europees land voorstellen. Via een PowerPointpresentatie gingen de leerlingen aan de slag. Welke kleuren heeft de vlag ? Over welk klimaat kunnen we spreken? Zijn er typische gerechten/gewoontes? …
Binnenkort stellen de leerlingen hun land dan ook voor aan de klas.