Mijn droomberoep

Deze week werkten we in L6 in het werkboekje WATHOE Leren Kiezen. Dit boekje leert ons keuzes maken en vooral een juiste studiekeuze naar volgend jaar. Het hoofdstuk ‘De beroepenwereld’ kwam deze week aan bod.  Op de website www.onderwijskiezer.be mochten de leerlingen zich informeren over verschillende beroepen. Ze lazen teksten, bekeken filmpjes, roadies, enz … Tijdens de vakantie zullen ze een interview afnemen van iemand die een beroep heeft die hen aanspreekt.