Tableau vivant in L6

Tijdens de les ‘drama’ deden we in L6 tableau vivant. Letterlijk betekent het ‘levend schilderij’.
De leerlingen van L6 zetten een beginsituatie en een eindsituatie om in tableau vivant en het tussenstukje vulden ze op met een klein toneelstukje.