KDOO voor L6

Op donderdag 21 februari trok het 6de leerjaar met de bus naar Oudenaarde om er kennis te maken met het middelbaar van de bernardusscholen.
Op voorhand hadden ze doorgegeven welk domein ze zouden volgen: Latijn, economie, welzijn en zorg, landbouwtechnieken, enz ..