Stopmotion in L6

Deze week deden we de geïntegreerde OVSG-proef MUVO (media), ICT en TECHNIEK in L6. De leerlingen keken naar stopmotionfilmpjes, die werden besproken en ze leerden hoe die gemaakt worden. Daarna werden ze in groepjes van 4 verdeeld en gingen ze zelf aan de slag. Ze dachten na over een verhaal, decor, materiaal, enz .. De foto’s werden gemaakt en op de computer gezet. Met het softwareprogramma PowerPoint zullen de leerlingen volgende week hun stopmotionfilmpje maken .. We zijn reeds benieuwd!