I-like en I-study

Deze morgen vulden de leerlingen van L6 de online vragenlijst ‘I like’ en ‘I study’ in op de website www.onderwijskiezer.be. Deze  vragenlijsten zullen een duidelijk beeld geven op de belangstelling en de studiehouding van de leerlingen van L6.