Tableau vivant in L5

Tijdens de les ‘drama’ deden we met L5 tableau vivant. Letterlijk betekent het ‘levend schilderij’.
De leerlingen zetten een beginsituatie en een eindsituatie om in tableau vivant en het tussenstukje vulden ze op met een klein toneelstukje.