Tableau vivant in L6

Tableau vivant .. Letterlijk betekent het ‘ levend schilderij’. De leerlingen van L6 zetten deze namiddag een begin- en eindsituatie om naar tableau vivant. Het middenstuk werd opgevuld met een kort toneelstukje.