Cas en Lisa

De kleuters en de eerste graad verzamelden voor de kerstvakantie in de grote zaal. K1 en K2 stelden enkele zaken voor die zij in hun klas geleerd hadden rond sociale vaardigheden. We leerden dat je hulp moet vragen als iets niet lukt en dat we mooi in de rij moeten staan bij het tweede belsignaal. We houden jullie op de hoogte van onze volgende bijeenkomst!