MAATREGELEN CORONAVIRUS

Wortegem-Petegem, 13 maart 2020

 

Maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

 

Beste ouders

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen in alle scholen te schorsen om verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen. In overleg met het schoolbestuur werden voor onze school onderstaande beslissingen genomen:

  • De school schorst alle lessen vanaf maandag 16 maart tot en met 3 april 2020.

 

  • Vanaf maandag 16 maart zal er kinderopvang worden georganiseerd, dit voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid). Kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen (65 +), zullen ook terecht kunnen in de school.

 

  • Bij het organiseren van de opvang, houden wij blijvend rekening met hygiëne, afstand, ventilatie, … Wij zullen deze opvang zo goed mogelijk organiseren, maar we vragen je met aandrang om hiervan enkel gebruik te maken indien er geen andere oplossing is.

 

  • De richtlijnen zeggen dat zieke kinderen MOETEN thuisblijven. Indien er toch nog kinderen aanwezig zijn op school die ziektesymptomen vertonen, zullen we consequent handelen en vragen om de kinderen onmiddellijk af te halen.

 

  • Er worden in deze periode geen warme maaltijden Kinderen die naar school komen zullen zelf hun lunchpakket moeten meenemen.

 

  • De voor- en naschoolse opvang Knipoog blijft open zoals tijdens de vaste schooldagen.

 

  • De schoolbus zal zijn vaste rit niet rijden, als je als ouder wenst dat je kinderen worden opgehaald, dan dien je hiervoor contact op te nemen met de directie.

 

  • De begeleidende klassenraden zullen nagaan hoe we de gemiste leerstof kunnen bijwerken. Je krijgt daarover ten gepaste tijde de nodige informatie. De leerkracht probeert vandaag een werk- en oefenbundel mee te geven zodat er toch kan geoefend worden.

 

  • Wat kan je als ouder doen?

 

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind: koorts, hoesten, zich grieperig voelen, … Als die symptomen toch optreden, neem je contact op met de huisarts en stuur je je kind niet naar de opvang op school.

 

Spreek met je kind over het coronavirus. Je kan hiervoor gebruik maken van onderstaande websites.

 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

 

https://www.zitdazo.be/post/hoe-leg-je-uit-aan-je-kind-dat-scholen-sluiten

 

  • Meer informatie?

Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be.

Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail

info-coronavirus@health.fgov.be.

Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

 

We hopen te kunnen rekenen op jouw begrip voor de drastische maatregelen die deze uitzonderlijke situatie toch wel vereisen. Voor verdere vragen blijven we steeds bereikbaar.

 

 

Met vriendelijke groeten

 

Johan De Waele

Directeur

0477 / 03 20 13