Bonjour! Comment ça va?

De leerlingen van het vijfde leerjaar hebben vandaag hun eerste Franse toneeltje opgevoerd. Sommigen waren toch wel een beetje zenuwachtig hiervoor. Maar … Iedereen heeft het fantastisch gedaan! Très bien!
Contact 1 gaat over begroeten en afscheid nemen. Dit lukt ons dus al aardig! Op naar nog meer Frans!
Au revoir!