Inkoopprijs, verkoopprijs, winst of verlies

Deze morgen hadden we het in L6 over ‘kopen en verkopen’. Algauw kwamen de begrippen inkoopprijs, verkoopprijs, winst en verlies aan bod. Er werd klassikaal een oefening gemaakt en uitgelegd aan de hand van een vast schema. Daarna gingen de leerlingen per 2 aan het werk op een blaadje en in hun rekenboek. Er werd vlijtig gewerkt en de juf zag dat het goed was.