Doorschuifsysteem in de wiskundeles

Deze voormiddag werkten we tijdens de rekenles in 3 groepen met een doorschuifsysteem.
Bij juf Stéphanie leerden de leerlingen een grondplan interpreteren en dat bouwden ze na met blokjes van 1cm³. Ze bouwden ook zelf een constructie met hetzelfde volume en schetsten daarvan het grondplan. Ze ervaarden op deze manier dat bouwsels, ruimtefiguren, .. met een verschillende vorm hetzelfde volume kunnen hebben. Voor meetkunde, bij juf Lindsey, tekenden de leerlingen de diagonalen in vierhoeken en onderzochten ze de eigenschappen ervan. Staan de diagonalen loodrecht op elkaar? Zijn ze even lang? Snijden de diagonalen elkaar middendoor? Tenslotte was er ook telkens een groepje die werkte rond ‘procent’. Zij moesten procenten op een honderdveld, cirkel- en strookdiagram op de juiste manier aanduiden.
Deze manier van werken zullen we zeker nog doen!