Mime En clownerie in de derde graad

Deze week werkten we in het vijfde en zesde leerjaar rond mime en clownerie, een dramavorm waarbij we vooral oefenden op mimiek en expressie.