L1 OEFENT AANGELEERDE LEERSTOF IN DE COMPUTERKLAS

Dit schooljaar heeft het eerste leerjaar al heel wat geleerd. Vandaag oefenden wij heel wat leerstof van wiskunde en taal verder in en dit in de computerklas. Per twee voerden wij allerlei spelletjes en opdrachten uit waarbij we dienden op te tellen, af te trekken, woordjes te lezen, letters te onderscheiden… Wat vloog de tijd !