Techniekcoach toegepaste wetenschappen in L6

Vandaag kwam de laatste techniekcoach in L6. We leerden het vak wetenschappen en toegepaste wetenschappen kennen. Wat is chemie? Wat is biologie? Wat is fysica? Na de speeltijd mochten we de theorie omzetten in de praktijk. We deden verschillende proeven in kleine groepjes. We verwarmden leidingwater en gedemineraliseerd water, we leerden iets bij over het proces ‘verdampen’. We deden proefjes waar we stoffen deden oplossen in water en maakten een lavalamp. We deden ook het proefje met het magische ei. De proefjes met luchtdruk en warmtecapaciteit kwamen ook nog aan bod. De leerlingen vonden het alvast een geslaagde en leerrijke voormiddag!

techniekcoach 1 techniekcoach 6 techniekcoach 5 techniekcoach 4 techniekcoach 3 techniekcoach 2