Tableau vivant in L6

Vrijdagnamiddag deden we in L6 tableau vivant.
Letterlijk betekent het ‘levend schilderij’. De bedoeling is dat de leerlingen een pose aannemen om zo iets uit te beelden. Tijdens deze pose mogen ze niet spreken en niet bewegen.

De leerlingen kregen in groepjes van 4 een beginsituatie en vervolgsituatie en moesten die omzetten naar tableau vivant. Het tussenstuk vulden ze op met een kort toneeltje.

Voorbeeld:

De huldiging van de kampioen van een bokswedstrijd.

Beginsituatie:
Het moment waarop de winnaar de medaille krijgt omgehangen.
Personages:
– de winnaar               

– de dame die de medaille omhangt                
– een fotograaf                
– de verliezer
Vervolgsituatie:
De winnaar stapt mis en valt van het podium. Zijn reactie en die van de aanwezigen is duidelijk.

L6-vivant 1

L6-vivant 2

L6-vivant 4

L6-vivant 3