Werken met de waterpas in L3

In het W.O.-thema ‘huizen bouwen’ leerden we heel wat gereedschappen van de metselaar kennen. Ook de waterpas kwam uitgebreid aan bod.
In groepjes kregen we een opdracht: bouw 2 torens die perfect waterpas staan. Elk groepje slaagde in zijn opdracht.

waterpas L3 foto 3

waterpas L3 foto 1

waterpas L3 foto 2