Volume in L6

Vandaag leerden we in L6 het volume berekenen van een balk en een kubus.
In kleine groepjes gingen we aan de slag en berekenden het volume van het klaslokaal.
Hoe lang is de klas? Hoe breed is de klas? Hoe hoog is de klas?
Als we nauwkeurig meten en deze maten vermenigvuldigen met elkaar, dan kennen we het volume!
Resultaat :
Volume klaslokaal L6 = l x b x h = 1m³ x 9 x 7,5 x 3,3 = 222,75 m³
De klas heeft dus een volume van ruim 220m³.

L6 volume 3 L6 volume 2 L6 volume 1