L4 leert over eeuwen

Hoelang duurt een eeuw? Wanneer begon en eindigde de 20ste eeuw? Op de website van “openleerhuis.be” konden de kinderen van het vierde leerjaar deze nieuwe leerstof over eeuwen verder inoefenen.