Les nombres de zéro à 100

In het 6de leerjaar herhaalden we de getallen van 0 tot 100 in het Frans. We gebruikten hiervoor onze wisbordjes!