SOCIALE VAARDIGHEDEN

Sociale vaardigheden bij kleuters

 

‘Groei mee met Cas en Lisa’ stelt het welbevinden van onze kleuters centraal. Die basis heeft elke kleuter nodig om zich optimaal te kunnen ontplooien en de school te ervaren als een veilige, aangename en stimulerende omgeving.

De centrale figuren in deze methode zijn Cas en Lisa. Zij groeien met de kinderen mee en worden veruiterlijkt door 2 handpoppen.

Er wordt gewerkt met maandthema’s die jaarlijks terugkeren. Naarmate de kinderen ouder worden, krijgen deze meer diepgang.

 

In de lagere school gaat dit schooljaar veel energie naar de speelplaatswerking en daarbij horende regels, omdat de speeltijden de belangrijkste momenten vormen in het aanleren van sociale vaardigheden. De leerlingen hebben een afsprakenboekje waarin de regels van de school duidelijk (met pictogrammen) uitgelegd staan. De leerkrachten die toezicht houden over de speelplaats gebruiken een kaartensysteem om sociale vaardigheden te motiveren en bij te sturen. Zo hebben wij een TOPPIE-kaart om goed gedrag te stimuleren, een gele kaart als time-out middel bij ruzies en een rode kaart om gedrag dat niet aanvaard kan worden duidelijk te maken.

Maandelijks wordt een spel aangeleerd (schaken, dammen, touwtjespringen, …), er is ruimte voor voetbal en volleybal, er zijn draaistaven, er is een krijtbord en de kinderen kunnen zich uitleven op het apenparcours en panna-voetbal spelen in de arena die we daarvoor lieten maken.

 

Tijdens het schooljaar 2018-2019 stappen we met de lagere school in in het jaarproject “emotionele remediëring” van vzw De Bleekweide. Dit is een traject op maat waarbij de school begeleid wordt in het uitwerken en installeren van gevoelsplekken. Deze gevoelsplekken bevorderen het emotionele welbevinden en de draagkracht van de kinderen.