SOCIALE VAARDIGHEDEN

Sociale vaardigheden

 

Met behulp van Cas en Lisa in het kleuteronderwijs en Ben correct in het lager proberen we de kinderen de nodige sociale vaardigheden bij te brengen.

Schoolafspraken en schoolregels worden met behulp worden in een folder aan de kinderen voorgesteld. Gedurende het schooljaar worden deze uitgewerkt door de verschillende klassen. Via een forum wordt deze uitwerking aan de andere kinderen va de school voorgesteld.

De leerkrachten zorgen voor de toepassing van de afspraken en regels en hanteren hierbij een kaartensysteem (geel, rood, en toppie). Op die manier kan foutief, maar ook voorbeeldig gedrag worden bestraft en/of beloond.

Klasbeloningsactiviteiten zorgen voor een extra stimulans.