BESTUUR EN LEDEN

Bestuur:

Voorzitter : Tim Lietaer
Ondervoorzitter : An Vande Velde
Secretaris : Ginger Gevaert
Penningmeester : Ellen Delombaerde

Leden:

leden-ouderraad2

Hulpouders :

hulpouders