TWEEDE LEERJAAR

Klasfoto L2Welkom in het tweede leerjaar! Wat we hier doen, is echt wonderbaar. We toveren heel wat getallen bij, in onze getallenrij. Aftrekken, optellen, vermenigvuldigen en delen, wees maar zeker dat we ons niet vervelen. Iedere week lezen we samen met het vijfde en zesde leerjaar, dat wordt reuzeleuk, echt waar. We schrijven alle hoofdletters van het alfabet, en dat doen we mooi en net. Groepswerk, zelf ontdekken, experimenteren, zo kunnen we tijdens W.O. alles leren.

Om de twee jaar  gaan we twee dagen naar de zee,

en alle kinderen van het eerste en tweede leerjaar mogen mee!

Knutselen, zingen, dramatiseren, dat doen we in de week een aantal keren. We komen regelmatig van onze stoel, bewegen is gezond en houdt het hoofd koel.

Ja hoor, je kunt er zeker van zijn:

in het tweede leerjaar is het SUPER-FIJN!