Welkom in de kikkerklas!!

In de  2e kleuterklas sprongen we het nieuwe schooljaar in  met enkele kikkerwerkjes. De echte kikkers van onze klas vind je bij het onderdeel ‘klassen’. Daar kunnen jullie onze 24 vrienden vrolijk aan het werk zien.

L1 rondt de eerste schoolweek af

Niettegenstaande het even wennen was aan de overgang van K3 naar L1 was de eerste week toch wel snel voorbij.  Naast rekenen, schrijven, lezen…  was er ook tijd voor zwemmen, de eerste gymles, knutselen met klei…  En er was eveneens ruimte om leuke vakantieherinneringen op te halen.

 

Samenstellingen in L3

Vandaag leerden we in de les taal over samenstellingen. Daarom speelden we een spel bij het begin van deze les. Iedereen kreeg een woord van de juf. We zochten zo snel mogelijk een klasgenootje die een woord had waarmee we een samenstelling konden maken.

Woordjes oefenen in L3

Deze week oefenen we in de les spelling op woorden met een korte, lange of andere klank.
We werkten per 2 om deze woordjes goed in te oefenen. Iedereen deed super hard zijn best, er werden weinig foutjes gemaakt!

 

Het eerste leerjaar schiet uit de startblokken

2 september 2019 was voor 19 leerlingen van onze school toch wel een belangrijke dag.  Niet meer naar de kleuterklas, maar richting eerste leerjaar.  ’t Was wel even wennen.  Andere afspraken, wat meer stilletjes zitten…  Maar we hebben toch al heel wat ingeoefend : het woordje “ik”, links en rechts, de getalbeelden tot en met 5…  Enkele sfeerbeelden :

INFOAVOND 29 AUGUSTUS

Beste ouders

Het schooljaar 2019-2020 gaat binnenkort van start. Wellicht hebben jullie nog wel een aantal vragen over de klas waarin je zoon en/of dochter het komende schooljaar zal vertoeven. Wij willen jullie de kans bieden om kennis te maken met de juf of meester en eens te luisteren naar zijn of haar manier van werken.
Daarom organiseren we op donderdag 29 augustus een infoavond. Mogen we een warme oproep doen aan alle ouders om dit infomoment te komen bijwonen. Wat mogen jullie verwachten:

– voorstelling van de school- en klasafspraken,
– een woordje uitleg over huiswerk, gebruik van agenda of heen-en-weerschrift
– wat in de schooltas?
– info over busvervoer, middagmaal, drankjes, attenties verjaardagen, …
– kennismaking met de ouderraad
– mogelijkheid tot het stellen van vragen

Praktisch:

+ 18.30u. : Ontvangst in de polyvalente zaal
Start om 18.45u. stipt in de polyvalente zaal
+ 19u. : uitleg in de klas van je zoon of dochter (klas 1)
+ 19.30u.: uitleg in de klas van je zoon of dochter (klas 2)
+ Vanaf 19.30: traktaat van de ouderraad in de
turnzaal of speelplaats van het lager

Deze avond wordt georganiseerd voor de ouders. Mogen we om
organisatorische redenen vragen om de kinderen, zo veel als mogelijk, niet mee te brengen a.u.b.

Vriendelijke groeten,

Directie en leerkrachten

Integratie K3-L1 : scrhijfdans en zoektocht

Ook gedurende de laatste schoolweek van dit schooljaar waren er leuke integratieactiviteiten voor K3 en L1.  Op maandag was er voor beide klassen schrijfdans met als onderwerp de liggende acht.  En op dinsdag was er een heuse zoektocht  voor K3.  Met een plannetje in de hand dienden de kleuters een parcours in de omgeving van onze school af te leggen.  En of het lukte !  En de leerlingen van L1 mochten nog eens een bezoekje afleggen bij juf Sophie.