In het labo van L6

Vandaag kwam Justine Van Moorleghem, samen met nog 2 collega’s, op bezoek in L6 voor de verdere uitwerking van het project ‘Wetenschap op stap’.
De leerlingen kregen eerst een woordje uitleg over ‘wetenschappen’ en daarna gingen ze als echte wetenschappers aan het werk. Ze trokken handschoenen en een labojas aan en deden allerlei experimenten. Zoals in een echt labo leerden ze vloeistoffen pipetteren, de pH-waarde van allerlei stoffen onderzoeken, cellen van het menselijk lichaam bekijken onder de microscoop, de staaltjes i.v.m. bacteriegroei bestuderen, enz …
Een heel leerrijke voormiddag!

 

 

Assertief, subassertief of agressief?

In het thema ‘Lol zonder alcohol’ leren we de leerlingen om op te komen voor zichzelf en neen te durven zeggen wat betreft het gebruik van alcohol, roken, enz …
De leerlingen gingen in kleine groepjes op zoek naar de situaties waar assertief, subassertief of agressief werd gereageerd.
Op het einde van de les vulden de leerlingen ook een assertiviteitstest in .. Hoe assertief zijn onze leerlingen nu wel in bepaalde situaties?

Wetenschap op stap

Morgen komt wetenschapper Justine Van Moorleghem voor het project ‘Wetenschap op stap’ in L6. Vandaag bereidden we het bezoek voor en vonden via een kruiswoordraadsel en rebussen een antwoord op enkele vragen.
Wat kan een wetenschapper allemaal onderzoeken? Hoe kan je onderzoeker worden? Wat betekent het begrip DNA of infectie? Waarom wordt er onderzoek gedaan op muizen of zebravissen? Enz ..

 

 

INSCHRIJVEN SCHOOLETENTJE

INSCHRIJVING SCHOOLETENTJE

 

INSCHRIJVEN SCHOOLETENTJE

INSCHRIJVING SCHOOLETENTJE