Hoekenwerk in L3

Elke 2 weken doen we op vrijdagnamiddag hoekenwerk in het derde leerjaar.

Deze week konden de leerlingen kiezen uit het volgende aanbod: spelen van woordspelletjes, bouwen met Lego en Knexx, oefenen van de tafels op de computer, blokkenconstructies bouwen, spelen van een gezelschapsspel of de getallen tot 100 inoefenen aan de hand van een bingospel.

hoekenwerk L3 1

hoekenwerk L3 2

hoekenwerk L3 4

Meten in L3

Vrijdag herhaalden we in de les metend rekenen alle begrippen rond lengte.  We werkten in groepjes en kregen de opdracht om verschillende lengtes te schatten en correct te meten.

meetcircuit L3 1

meetcircuit L3 2

meetcircuit L3 3

Techniekcoach toegepaste wetenschappen in L6

Op het einde van het schooljaar moeten de leerlingen van L6 een belangrijke keuze maken. Naar welke school zal ik gaan? Welke richting zal ik volgen? Om hen in die zoektocht te helpen en te begeleiden, gaan we dit schooljaar op bezoek naar enkele middelbare scholen, werken we in een begeleidend boekje ‘WATHOE Leren Kiezen en er komen mensen van het CLB uitleg geven over de structuur van het secundair onderwijs.
Maar …. dit jaar laten we ook 2 ‘techniekexperten’ naar onze klas komen. Dat zijn leerkrachten uit het middelbaar die een bepaalde studierichting komen voorstellen.
Op dinsdag 12 september kwam de techniekcoach ‘toegepaste wetenschappen’ in onze klas.
We leerden het vak wetenschappen en toegepaste wetenschappen kennen. Wat is chemie? Wat is biologie? Wat is fysica? Na de speeltijd mochten we de theorie omzetten in de praktijk. We deden verschillende proeven in kleine groepjes. Sommige leerlingen maakten een lavalamp, anderen een glitterbol, hovercraft of duikboot.
De leerlingen vonden het alvast een geslaagde en leerrijke voormiddag. Op naar de volgende techniekcoach!

techniekcoach wetenschappen 2

techniekcoach wetenschappen 1

techniekcoach wetenschappen 3