Ontbrekende cijfers in cijferoefeningen

Deze morgen zochten de leerlingen van L6 per 2 naar de ontbrekende cijfers in enkele cijferoefeningen.  Niet altijd gemakkelijk … maar de leerlingen waren gedreven en slaagden er in om met en zonder zakrekenmachine de oefeningen te vervolledigen.

L6 cijferoefeningen 1

L6 cijferoefeningen 2

Ontwikkelingen van een kubus

In L6 tekenden de leerlingen een aantal ontwikkelingen van kubussen op papier. Nadien werden deze uitgeknipt en geplooid tot een kubus.
Er werd ook eens gezocht naar ontwikkelingen die niet konden omgevormd worden tot een kubus.
De volgende les nemen we de ontwikkeling van een balk en een cilinder onder de loep!

L6 kubus 1

L6 kubus 2

d x pi

In de les metend rekenen gingen de leerlingen van L6 op zoek naar een formule om de omtrek te berekenen van een cirkel. We leerden dat de omtrek ruim drie keer (3,14… keer ) de lengte van de diameter is. Hierbij leerden we ook de Griekse letter π kennen.

L6 omtrek cirkel 1

L6 omtrek cirkel 2

L6 omtrek cirkel 3

Vingerafdrukken vergelijken in L6

In de les WO vergeleken de leerlingen van L6 hun vingerafdruk met die van hun klasgenoten. We stelden ons hierbij ook enkele vragen.
Waarom is een vingerafdruk uniek? Hebben tweelingen dezelfde vingerafdruk? Welke patronen vingerafdrukken bestaan er? …

L6 sherlock holmes 1

L6 sherlock holmes 2

INSCHRIJVEN SCHOOLETENTJE

INSCHRIJVING SCHOOLETENTJE