Sneeuwpret voor L6

De leerlingen van L6 mochten maandag even genieten van de vele sneeuw aan De Ruffel vooraleer de turnles begon.
Enkele jongens kregen het voor mekaar om een sneeuwman te maken in die korte tijd!

L6 sneeuwpret 3

L6 sneeuwpret 2

L6 sneeuwpret 1

 

WATHOE Leren kiezen : Ik leer mezelf kennen ..

Om op het einde van het schooljaar in L6 een goede studiekeuze te maken naar het secundair onderwijs toe, is het belangrijk dat de leerlingen zichzelf leren kennen.
Wat doe ik graag/niet graag in mijn vrije tijd en op school? Waarom doe ik iets graag/niet graag? Wat kan ik goed/minder goed op school?  Enz …
De leerlingen werkten vorige week in hun werkboekje ‘WATHOE Leren kiezen’ om bij al deze vragen even stil te staan.

L6 kiezen 1

L6 kiezen 2

Lezen met juf Hermine in L3

Deze voormiddag werd ons nog maar eens duidelijk gemaakt dat lezen echt niet saai hoeft te zijn.
Toen juf Hermine met een voorleesvoorstel op de proppen kwam, gingen de lezertjes van haar leesgroepje onmiddellijk aan de slag.
Er werd dan ook gedurende de voorbije weken vrij intens gewerkt rond het voorlezen en uitbeelden van een sinterklaasverhaal.
Vandaag mochten hun klasgenootjes en juf Valerie meegenieten van het leesspektakel.
De Sint en zijn pieten werden enthousiast verwelkomd en het werd voor iedereen een leuk en boeiend (voor)lees, kijk-en luistermoment!
Zeker voor herhaling vatbaar!

lezen L3 foto 1

Lezen L3 foto 2

Lezen L3 foto 3

Lezen L3 foto 4

Lezen L3 foto 5

Ontbrekende cijfers in cijferoefeningen

Deze morgen zochten de leerlingen van L6 per 2 naar de ontbrekende cijfers in enkele cijferoefeningen.  Niet altijd gemakkelijk … maar de leerlingen waren gedreven en slaagden er in om met en zonder zakrekenmachine de oefeningen te vervolledigen.

L6 cijferoefeningen 1

L6 cijferoefeningen 2

Ontwikkelingen van een kubus

In L6 tekenden de leerlingen een aantal ontwikkelingen van kubussen op papier. Nadien werden deze uitgeknipt en geplooid tot een kubus.
Er werd ook eens gezocht naar ontwikkelingen die niet konden omgevormd worden tot een kubus.
De volgende les nemen we de ontwikkeling van een balk en een cilinder onder de loep!

L6 kubus 1

L6 kubus 2

d x pi

In de les metend rekenen gingen de leerlingen van L6 op zoek naar een formule om de omtrek te berekenen van een cirkel. We leerden dat de omtrek ruim drie keer (3,14… keer ) de lengte van de diameter is. Hierbij leerden we ook de Griekse letter π kennen.

L6 omtrek cirkel 1

L6 omtrek cirkel 2

L6 omtrek cirkel 3

Vingerafdrukken vergelijken in L6

In de les WO vergeleken de leerlingen van L6 hun vingerafdruk met die van hun klasgenoten. We stelden ons hierbij ook enkele vragen.
Waarom is een vingerafdruk uniek? Hebben tweelingen dezelfde vingerafdruk? Welke patronen vingerafdrukken bestaan er? …

L6 sherlock holmes 1

L6 sherlock holmes 2