L1 EN L2 OP SCHOOLREIS NAAR DE zONNEGLOED

Wat fijn dat we tijdens de laatste schoolweek toch op schoolreis mochten. Het eerste en tweede leerjaar zocht de Zonnegloed in Oostvleteren op. Dit dierenpark vangt allerlei dieren op die in een vorig leven heel wat hebben meegemaakt… Met veel interesse werden de beren, de waterbuffels, de slangen… geobserveerd. Daarna mochten we ons uitleven in de grote zandbak en speeltuinen.