SOCIALE VAARDIGHEDEN

Sociale vaardigheden bij kleuters

‘Groei mee met Cas en Lisa’ stelt het welbevinden van onze kleuters centraal. Die basis heeft elke kleuter nodig om zich optimaal te kunnen ontplooien en de school te ervaren als een veilige, aangename en stimulerende omgeving.

De centrale figuren in deze methode zijn Cas en Lisa: 2 handpoppen die meegroeien met de kleuters.

Er wordt gewerkt met maandthema’s die jaarlijks terugkeren. Naarmate de kinderen ouder worden, krijgen deze meer diepgang.

 

In de lagere school gaat veel energie naar de speelplaatswerking en daarbij horende regels, omdat de speeltijden de belangrijkste momenten vormen in het aanleren van sociale vaardigheden. De  afspraken en de regels van de school worden duidelijk uitgelegd in de klas. De leerkrachten die toezicht houden over de speelplaats gebruiken een kaartensysteem om sociale vaardigheden te motiveren en bij te sturen. Zo hebben wij een TOPPIE-kaart om goed gedrag te stimuleren, een gele kaart als time-out middel bij ruzies en een rode kaart om gedrag dat niet aanvaard kan worden duidelijk te maken.

Er wordt regelmatig een spel aangeleerd (schaken, dammen, touwtjespringen, …), er is ruimte voor voetbal en volleybal, er zijn draaistaven, er is een krijtbord en de kinderen kunnen zich uitleven op het apenparcours en panna-voetbal spelen in de arena die onze ouderraad daarvoor lieten maken.

Tijdens het schooljaar 2018-2019 stapten we met de lagere school in in het jaarproject “emotionele remediëring” van vzw De Bleekweide. Dit is een traject op maat waarbij de school begeleid geweest is in het uitwerken en installeren van gevoelsplekken. Deze gevoelsplekken (ons ‘stoomnest’ en ’troostnest’) bevorderen het emotionele welbevinden en de draagkracht van de kinderen. Meer info i.v.m. ons project vindt u op volgende website:

https://finesa.be/debleekweide-gevoelsplekken/