WAT DOEN WIJ?

Concreet betekent dit dat de ouderraad de school ondersteunt bij activiteiten (bv opendeurdag, grootouderfeest, schooletentje, schoolfeest, …), maar ook zelf organiseren we tal van activiteiten (bv fietstocht, wijnavond, nieuwjaarsreceptie,, sportactiviteit, infoavond, …).
Hiervoor komt de ouderraad een zevental keren samen per jaar. Tijdens deze bijeenkomsten worden allerhande onderwerpen besproken die verband houden met de school, de kinderen en de ouders. Deze bijeenkomsten staan uiteraard ook in het teken van de organisatie van onze activiteiten. Indien nodig worden hiervoor werkgroepjes samengesteld die instaan voor een concretere uitwerking ervan. Naargelang je interesse en beschikbare tijd kan je aansluiten bij de werkgroepjes.