VIERDE LEERJAAR

Welkom in het vierde leerjaar bij juf Stéphanie!

Onze klas is helemaal in het thema van de TOEKAN. Samen met de vogels van L5 (uiltjes) en L6 (flamingo’s) vliegen we telkens een nieuw schooljaar in! Met de hulp van de koekoeksjuf  belooft het opnieuw een heel leerrijk schooljaar te worden!

Op de planning staan opnieuw een heleboel nieuwe dingen. Voor taal nemen we de werkwoordsvervoegingen in de tegenwoordige en verleden tijd onder handen. Met dezelfde aandacht als voorheen lezen we vaak in duo’s. Zo weten we zeker dat we de gelezen woorden juist lezen of uitspreken. Maar ook individueel lezen is heel belangrijk. Daarom proberen we elke maand tijdens een bibbezoek een boek te kiezen dat ons interesseert. De juf geeft hier dan ook graag opdrachtjes bij die we in de vakanties mogen uitwerken.

Voor wiskunde wordt de leerstof van L3 eerst grondig herhaald. Het duurt niet lang voor we een stapje verder gaan. Tijdens het eerste semester rekenen we met steeds grotere getallen, eerst tot 10 000 en daarna zelfs tot 100 000. Ook de secondewijzer krijgt dan een plaatsje op onze (digitale) klok!

In het tweede semester rekenen we dan terug met steeds kleinere getallen. Gek hé? Dan leren we rekenen met de kommagetallen! Ook het leren werken met de passer mag niet ontbreken. Wist je dat we naar het einde van het schooljaar toe ook al leren over oppervlakte?

Tijdens de lessen wereldoriëntatie zoeken we antwoorden op de vele vragen over de wereld om ons heen. Hier proberen we vooral zelf op ontdekking te gaan, te experimenteren en te gaan luisteren naar elkaars kennis. Af en toe maken we hierbij dan een passende uitstap of nodigen we een expert uit in de klas! Ook (groot)ouders zijn zeker en vast welkom!

Al deze kennis kunnen we heel goed gebruiken om deel te nemen aan de online wedstrijd Whizzkids! Elke schooljaar zetten we ons beste beentje voor door onze kennis samen te leggen en efficiënt op te zoeken op de Chromebooks. Mogen we ook dit schooljaar de finale spelen in Walibi?

Wil je graag eens een kijkje komen nemen in onze klas, dan ben je altijd welkom!

Vele groetjes,

Juf Stéphanie