VIERDE LEERJAAR

In het 4e leerjaar leren we een heleboel nieuwe zaken. Voor taal nemen we de werkwoordvervoegingen onder handen. Met dezelfde aandacht als voorheen lezen we vaak in duo’s. Zo weten we zeker dat we de gelezen woorden juist lezen of uitspreken.

Op onze beurt maken wij de kleuterklassen warm om te lezen. Zo zal onze klas verhalen voorlezen aan de kleuters. Deze zullen er met volle teugen van genieten.

 

Bij wiskunde wordt de leerstof van het 3e leerjaar grondig herhaald en verder uitgediept. Tijdens de eerste semester rekenen we steeds met grotere getallen tot 100 000. In de tweede semester met steeds kleinere getallen na de komma. We leren werken met de passer. Naar het einde van het schooljaar maken we kennis met de oppervlakte.

 

Tijdens de lessen wereldoriëntatie zoeken we antwoorden op de vele vragen over de wereld om ons heen. Vaak zullen we de theorie aan de praktijk koppelen door zelf een kompas, lijm, een batterij,… te maken. We proberen bij elk thema ook een educatieve uitstap te maken. Zo brengen we een bezoek aan: Lutosa, archeologische site van Aubéchies, brandweer, natuurcentrum De Helix, Het Hambosmuseum en Aquafin.

 

Wil je eens een kijkje komen nemen, dan ben je altijd welkom!

 

Juf Stéphanie