WIE ZIJN WIJ?

De ouderraad is een dynamisch team dat bestaat uit een groep enthousiaste ouders. Samen met het schoolteam organiseren we doorheen het schooljaar verschillende activiteiten. Een goede relatie tussen de ouderraad en het schoolteam staat hierbij centraal. De ouderraad is tevens een kanaal om de betrokkenheid van de ouders bij de dagdagelijkse werking van de school te verhogen maar ook om andere ouders van de school te leren kennen.

We organiseren verschillende activiteiten om een goede samenwerking met de school te bewerkstelligen. De opbrengsten zijn ten voordele van alle kinderen op onze school. Deze financiële ruggensteun is belangrijk voor de school. De keuze van de aankopen die worden gedaan leunt aan bij de noden van de school op dat moment. Dit komt een gunstig schoolklimaat uiteraard ten goede en sluit op deze manier aan bij het pedagogisch project van de school. Zo heeft de ouderraad reeds belangrijke financiële bijdragen geleverd bij de aankoop van een kleuterspeeltoestel, de aankoop van een digibord. Ook dragen we ons steentje bij in minder zichtbare uitgaven (bv tuttifrutti, aankoop sjaaltjes, aankoop schoolmateriaal, schooluitstappen, …).