L1 en L4 doen aan toneellezen

Deze week lazen de leerlingen van het eerste en het vierde leerjaar met elkaar. In groepjes van 2, 3 of 4 leerlingen wordt in dialoogvorm gelezen.